Jakiego ubezpieczenia potrzebuję do mojej apteki? Poznaj 6 ważnych rodzajów ubezpieczenia!

Jakiego ubezpieczenia potrzebuję do mojej przychodni? Odpowiedź brzmi, że może to być ubezpieczenie mienia komercyjnego, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie od przestępstw handlowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności za produkt, ubezpieczenie odszkodowań pracowniczych lub ubezpieczenie samochodu komercyjnego.

Każdy z tych rodzajów ubezpieczeń jest szczególnie ważny dla Twojej apteki z marihuaną. Jest obecnie poszukiwany. Jest to szczególnie ważne, ponieważ otwierają się firmy zajmujące się konopiami indyjskimi. Po pierwsze, zespół brokerów ubezpieczeniowych związanych z marihuaną jest po to, aby zabezpieczyć Twoją firmę przed niepewnym ryzykiem.

Jakiego ubezpieczenia potrzebuję do mojej apteki? Poznaj 6 ważnych rodzajów ubezpieczenia!

Prowadzenie apteki z konopiami indyjskimi jest rzeczywiście bardzo opłacalne. Ale bądź przygotowany na ryzyko, które nastąpi. Dlatego chroń go, zanim pojawią się potencjalne sprawy sądowe i kwestie odpowiedzialności. Przeczytaj więcej, aby zrozumieć ubezpieczenie konopi i czego potrzebujesz w swojej przychodni.

Ubezpieczenie konopi & Jego znaczenie

Ubezpieczenie konopi to polisa, która pomaga zarządzać wyjątkowym ryzykiem związanym z prowadzeniem rekreacyjnych i medycznych placówek detalicznych. Jako właściciel firmy będziesz musiał stawić czoła ryzyku związanemu z biznesem konopnym. Niestety może to skutkować jeszcze poważniejszymi procesami sądowymi.

Uzyskaj ubezpieczenie, które jest dostępne w Twojej przychodni, ponieważ ta ostatnia jest chroniona. Dotyczy to odpowiedzialności związanej z awarią sprzętu, uszkodzeniem mienia, wycofaniem produktu i; podobne problemy. Jest potrzebna przy dostarczaniu rekreacyjnej lub medycznej marihuany cenionym klientom.

Ochrona interesów biznesowych i osobistych ma kluczowe znaczenie. Podejmij niezbędne kroki związane z uzyskaniem ubezpieczenia. Jest to szczególnie ważne, jeśli będziesz otwierać aptekę w okolicy.

Różne typy pokrycia

Rodzaje ubezpieczenia mogą się różnić w przypadku niektórych firm ubezpieczeniowych, więc należy dowiedzieć się więcej o firmie ubezpieczeniowej w swojej przychodni. Poniżej znajdują się różne rodzaje ubezpieczenia, które mają opcje ubezpieczenia. Firma będzie codziennie pokrywać wszelkie ryzyka, z którymi boryka się Twoja firma.

#1. Odpowiedzialność za produkt

Odpowiedzialność za produkt ma na celu ochronę Państwa firmy przed dalszymi roszczeniami z tytułu uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała. To jest rozważanie produktów, które sprzedajesz. Po pierwsze, klienci mogą cierpieć z powodu choroby lub urazu po użyciu lub spożyciu Twoich produktów. Przepisy różnią się również w zależności od stanu, biorąc pod uwagę marihuanę. Może to mylić sytuacje związane z odpowiedzialnością. W ten sposób wzrosną również szanse, że zostaniesz wykorzystany.

Ten rodzaj ubezpieczenia zapewni środki w takich przypadkach. Tym samym wynikające z tego rozliczenia i opłaty prawne zostaną w pełni pokryte. Jest to część ogólnej polityki odpowiedzialności.

#2. Odpowiedzialność ogólna

Ubezpieczenie to obejmuje roszczenia osoby trzeciej dotyczące obrażeń ciała. Chociaż może to być celowe, nadal jest to obrażenia ciała, obrażenia ciała i uszkodzenia mienia. Na przykład Twój sklep detaliczny mógł codziennie odwiedzać wielu klientów. Ponadto niektórzy dostawcy i partnerzy są po dostawach lub spotkaniach.

Teraz możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli zniszczysz mienie. Dzieje się tak również wtedy, gdy twoja apteka z konopiami zraniła te osoby. Ubezpieczenie to wkroczy i pokryje koszty leczenia, koszty prawne i; odszkodowanie. Unikaj większego ryzyka obrażeń, dbając o dobry stan wykładzin podłogowych i powierzchni, które oznaczają wszelkie nierówne stopnie. Uwolnij chodniki i parkingi od śniegu, lodu i gruzu.

#3. Nieruchomości komercyjne

Ten rodzaj ubezpieczenia ma na celu ochronę własności firmy. Mogą to być ekwipunek, meble, komputery, budynki i inne przedmioty. Marihuana jest rzeczywiście cenna, a przychodnia jest podatna na uszkodzenia. Zapasy mogą również zostać zniszczone lub zanieczyszczone przez ogień, dym i wodę. Kradzieże mogą nawet dotyczyć Twoich produktów z konopi indyjskich. Przestępcy mogą zniszczyć mienie, wdzierając się do Twojego mieszkania.

Tak, możesz chronić mienie, wdrażając środki bezpieczeństwa i ochrony. Ale prawdopodobnie mogą wystąpić uszkodzenia. Wtedy pojawia się to ubezpieczenie, aby zaoferować fundusze. Środki te zostaną wykorzystane do naprawy lub wymiany własności firmy.

#4. Komercyjne auto

Jakiego ubezpieczenia potrzebuję do mojej przychodni? To komercyjne ubezpieczenie samochodu jest również dobrym wyborem. Opłaca się za szkody powstałe w wyniku kolizji pojazdu z winy pracownika. Obejmuje również pojazd utracony w wyniku wandalizmu, kradzieży, zagrożeń i kolizji. Lub jeśli został fizycznie uszkodzony.

#5. Przestępczość handlowa

Bardzo cenne produkty są często sprzedawane w Twojej aptece z marihuaną. Wtedy przestępczość może być poważnym problemem. Kontrole w tle i systemy alarmowe mogą zmniejszyć te zagrożenia. Ale nigdy nie można uniknąć tych przestępstw. Zrefunduj straty dzięki ubezpieczeniu od przestępstw handlowych. Straty te przynoszą fałszerstwa, oszustwa, kradzieże, rozboje, włamania i przestępstwa.

Objęte są nawet przestępstwa popełnione przez pracowników.

#6. Odszkodowanie pracownicze

Udziela pomocy medycznej i finansowej pracownikom w pracy, którzy zachorują lub doznają obrażeń.

Odszkodowanie pracownicze zapewnia już odszkodowanie pracownicze. Pamiętaj, że może doświadczyć podnoszenia ciężkich przedmiotów, poślizgnięć i upadków oraz powtarzających się urazów. Teraz pracownica będzie odpowiedzialnie pokryć utracone dochody, wydatki na leczenie i & rehabilitacja pracownika.

Może również zapewnić fundusze i świadczenia z tytułu śmierci, które pokryją koszty pogrzebu. Większość firm i ich pracowników potrzebuje tego ubezpieczenia. Jednak brak odpowiedniego pokrycia może skutkować surowymi karami. Z drugiej strony możesz chcieć przeczytać o tym, dlaczego firmy rozpoczynające działalność często mają trudności z uzyskaniem po tym ubezpieczenia od odpowiedzialności za produkt.

Cytaty i Ceny

Teraz, gdy już wiesz, jakiego rodzaju ubezpieczenia potrzebujesz w swojej przychodni, możesz również chcieć dowiedzieć się więcej o marihuanie i ubezpieczeniu, na przykład o cenach. Wycena ubezpieczenia lekarskiego będzie się różnić w zależności od profilu ryzyka biznesowego i rodzaju ochrony ubezpieczeniowej. Uwzględnione zostaną następujące czynniki:

  • Lokalizacja
  • Przemysł
  • Wielkość firmy
  • Historia roszczeń
  • pracowników

Wniosek

Często pojawiają się potencjalne zobowiązania, co prowadzi do pytania: „Jakiego rodzaju ubezpieczenia potrzebuję do mojej przychodni?” Na przykład pozwy sądowe przedstawiane przez klientów mogą negatywnie wpłynąć na Twoje produkty. Ale lepiej przygotować ubezpieczenie biznesowe, aby chronić Cię finansowo. W ten sposób Twoja firma może wrócić pomimo kosztownego procesu sądowego lub katastrofy. Z drugiej strony, dowiedz się więcej o ubezpieczeniu, czytając jeden z naszych artykułów, taki jak ten: Jak długo rozpatrywać roszczenie ubezpieczeniowe? To wszystko!