Dlaczego oddawanie krwi jest ważne? Najlepszy przewodnik!

Czy kiedykolwiek oddałeś krew i zastanawiałeś się, dlaczego oddawanie krwi jest ważne? W tym artykule opisaliśmy znaczenie oddawania krwi i wszystkich procesów oddawania krwi. Aby dobrze zrozumieć, po prostu uważnie przeczytaj ten artykuł. Stany Zjednoczone mają obecnie populację około 328 milionów ludzi. W Stanach Zjednoczonych każdego roku około 6,8 miliona osób oddaje krew.

Odpowiada to około 13,6 tysiąca ton pełnej krwi otrzymywanej każdego roku w celu oddania w Stanach Zjednoczonych.

Dlaczego oddawanie krwi jest ważne? Najlepszy przewodnik!

Dawcy otrzymują około 40% krwi i elementów krwinek rządowych z Czerwonego Krzyża. Twoje darowizny krwi są wykorzystywane do pomocy pacjentom po ciężkich operacjach, leczeniu raka lub dializach z powodu katastrofalnych wypadków. Oddawanie krwi to po prostu żywy proces dawania. Również dawca otrzymuje korzyści oddając krew pacjentowi. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak ważne jest oddawanie krwi.

Znaczenie oddawania krwi

W dzisiejszych czasach oddawanie krwi jest ważne. Wszystkie zabiegi medyczne opierają się na stale natlenionej krwi od dawców, ponieważ co siódmy pacjent przyjmowany do szpitala wymaga transfuzji krwi. Według Moffitta, w miarę jak rak staje się coraz bardziej powszechny, zwiększa się zapotrzebowanie na zapasy krwi i osocza.

Odpowiednia podaż krwi jest wymagana we wszystkich organizacjach zajmujących się zdrowiem, aby zaspokoić pilne potrzeby pacjentów poddawanych urazom i innym zabiegom ratującym życie, takim jak oddawanie krwi, które każdego roku ratują życie milionów ludzi. Czy wiesz, dlaczego oddawanie krwi jest niezbędne? Ponieważ oddawanie krwi to prosta operacja, którą można zakończyć w około godzinę. , krwiodawstwo jest życiową procedurą.

Dlaczego krew jest ważna?

Dlaczego oddawanie krwi jest ważne? Życie jest niemożliwe bez krwi. Przepływ krwi w ciele jest główną przyczyną naszego istnienia na ziemi. Krew pomaga przenosić tlen i wszystkie składniki odżywcze do wszystkich części ciała. Więc to ciało działa prawidłowo. Krew przenosi dwutlenek węgla oraz inne stałe i płynne substancje odpadowe do płuc, nerek i układu pokarmowego, aby usunąć je z organizmu. Krew pomaga również w walce z drobnoustrojami wywołującymi choroby i wywołujące choroby.

Podobnie jak woda, krew również odgrywa ważną rolę w równoważeniu naszego ciała i utrzymywaniu nas aktywnych i żywych.

Różne grupy krwi

Grupa krwi jest podzielona na kategorie A, B, O i AB. Krwiodawstwo ma kluczowe znaczenie w różnych warunkach. Na przykład krew jest często przeszczepiana w celu uzupełnienia hemoglobiny, która dostarcza tlen w różnych sytuacjach, gdy wymagana jest transfuzja. Ponadto krwawienie, operacja lub zabieg medyczny mogą powodować krwawienie wewnętrzne.

Ponadto, zaburzenia medyczne, które hamują zdolność organizmu do wytwarzania zdrowych czerwonych krwinek Anemia, choroby nerek, nowotwory, nowotwory złośliwe, radioterapia i choroby przewlekłe mogą ograniczać wytwarzanie nowych krwinek.

Hemofilia jest rzadkim stanem, podczas którego osocze nie zastyga skutecznie z powodu niedoboru krwi. Białka zakrzepowe i przyzwyczajone do krwawienia przez dłuższy czas wyleczą beneficjenta krwią. Przeciętny człowiek ma około dziesięciu punktów krwi w swoim ciele. Podczas scenariusza przyznawany jest około 1 punkt. Co sześć tygodni regularny dawca może dostarczać czerwone krwinki. Cała oddana krew jest badana i wyniki.

Wiek oddawania krwi

Możesz oddać krew, jeśli jesteś w wieku od 18 do 65 lat. W niektórych krajach prawo rządowe zezwalało osobom w wieku 16–17 lat na wniesienie darowizny, jeśli spełniają standardy medyczne i hematologiczne oraz otrzymują odpowiednie pozwolenie. Zwykli dawcy w wieku powyżej 65 lat mogą być dopuszczeni w niektórych rejonach w opinii kompetentnego lekarza. W niektórych krajach górna granica wieku wynosi 60 lat.

Masa do oddawania krwi

Ale zanim wyruszysz, upewnij się, że jesteś w dobrej formie, aby ratować życie! Przed oddaniem krwi upewnij się, że Twoja waga musi wynosić 50 kg, co jest minimum lub czasami się zmienia. W wielu krajach waga dawcy wynosi około 45 kg, aby oddać 350 ml ± 10%.

Rodzaje oddawania krwi

Istnieje wiele rodzajów oddawania krwi, a jedna osoba może oddać krew na trzy różne sposoby. Pojedynczą krew można podzielić na trzy główne kategorie, takie jak czerwone krwinki, płytki krwi i osocze. Krwiodawstwo pełne jest najpopularniejszym i najbardziej elastycznym rodzajem oddawania krwi. Jest zwykle otrzymywany w jednej porcji i używany do pomocy setkom pacjentów, dzieląc go na różne składniki.

Afereza, technika oddzielania osocza od innych składników krwi, służy do zbierania osocza. Zawiera elementy krzepnięcia krwi, które są niezbędne do pomocy pacjentom po urazach i cierpiącym na choroby, takie jak rak.

W procedurze aferezy zbierane są również płytki krwi. Po pobraniu płytek krwi z krwi dawcy, krwinki czerwone i inne płyny są zwracane. Płytki krwi są najczęściej podawane pacjentom z rakiem, ponieważ odgrywają zasadniczą rolę w leczeniu raka. Pobieranie tylko czerwonych krwinek przez aferezę jest znane jako podwójne dawstwo krwinek czerwonych. Pozwala dawcom oddawać dwa razy więcej krwi niż normalnie. Może być stosowany przez każdego, kto doświadcza utraty krwi.

Wniosek

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się, dlaczego oddawanie krwi jest ważne? Aby dobrze zrozumieć, musisz dokładnie przeczytać ten artykuł. Mam nadzieję, że wam się podoba, moi przyjaciele! Z drugiej strony, aby uzyskać więcej artykułów związanych z oddawaniem krwi, przeczytaj ten o „Czym jest oddawanie krwi z aferezy”.