Co to jest ubezpieczenie pakietu komercyjnego? 4 korzyści dla udanego biznesu!

Czy zastanawiałeś się, co to jest ubezpieczenie pakietu komercyjnego? Zasadniczo jest to rodzaj polisy ubezpieczeniowej. To połączenie ubezpieczenia nieruchomości komercyjnych i odpowiedzialności cywilnej. Ma na celu uproszczenie procesu zakupowego, a także poszerzenie zasięgu i obniżenie kosztów.

Jest to jedna z najczęściej nabywanych polis ubezpieczeniowych. Ponieważ te dwa wspólne ubezpieczenia są połączone, zapewnia to wartość dla firm ubezpieczeniowych i klientów, co skutkuje lepszymi stawkami składek. Ale oczywiście możesz to odpowiednio dostosować w zależności od ryzyka Twojej firmy.

Co to jest ubezpieczenie pakietu komercyjnego? 4 korzyści dla udanego biznesu!

4 korzyści z ubezpieczenia pakietu komercyjnego

Co to jest ubezpieczenie pakietu komercyjnego? Jest to rodzaj ubezpieczenia skierowany do wykonawców, producentów, branży hotelarskiej i wynajmujących nieruchomości. Kupowanie komercyjnego pakietu ubezpieczenia jest niezwykle korzystne dla firm, ponieważ wiąże się to z wieloma korzyściami. Z tej polityki może skorzystać większość firm – od producentów po wykonawców.

#1. Mniej administracji

Ponieważ polis ubezpieczeniowych jest mniej, oznacza to również, że przetwarzanie i administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi byłoby prostsze i prostsze. Mimo że ubezpieczenie pakietu komercyjnego nie obejmuje całej potrzebnej ochrony, to skonsolidowane ubezpieczenie byłoby pomocne.

To nie tylko oznacza mniej rachunków, ale również wiąże się z mniejszą liczbą pytań dotyczących zasięgu. Co więcej, oznacza to również mniejszą złożoność, dzięki czemu firmy mogą skupić się na zarabianiu.

#2. Mniejsze koszty

Ponieważ polisy ubezpieczeniowe są połączone w jedną polisę, ubezpieczyciel może rozłożyć ryzyko na różne zakresy. Dodatkowo posiadanie w jednej polisie ubezpieczenia OC i mienia ułatwiłoby dochodzenie roszczeń. To również zapobiegnie wzrostowi stawek.

Na przykład, jeśli prowadzisz sklep merchandisingowy i jednocześnie jesteś właścicielem budynku, w którym znajduje się sklep, ubezpieczenie pakietu komercyjnego chroni wszelką odpowiedzialność za mienie i sklep.

Ale ponieważ roszczenia majątkowe i roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej nie są ze sobą powiązane, ubezpieczyciele mogliby pobierać składki od obu. Następnie składki z tytułu odpowiedzialności są ponownie alokowane tak, aby ryzyko roszczenia majątkowego lub odwrotnie. Ubezpieczenie pakietu komercyjnego jest opłacalne dla kupujących ubezpieczenie przy wyborze ubezpieczenia. Firmy ubezpieczeniowe często pytają o biegi strat, aby móc porównać zapłaconą składkę z zapłaconymi stratami.

#3. Lepsze pokrycie

Ogólnie rzecz biorąc, komercyjne polisy ubezpieczeniowe składają się z większej liczby ubezpieczeń. Chociaż istnieją specjalne polisy, które mogą obejmować te rzeczy, może to być jednak bardzo kosztowne. Na przykład jedno wspólne dodatkowe ubezpieczenie jest przeznaczone dla towarów w tranzycie, które zapewnia ochronę przedmiotów przewożonych w pojeździe w razie wypadku lub kradzieży. Zasadniczo ubezpieczenie to jest objęte polisą za darmo.

W przeciwieństwie do tego, jeśli kupisz oddzielną polisę, która obejmuje ten rodzaj ubezpieczenia, polisa będzie nawet kosztować więcej niż te, które posiadasz. Odnosi się to również do innych rzeczy, takich jak cybernetyczne niebędące własnością i wynajmowane samochody, świadczenia pracownicze i odpowiedzialność pracowników za nieuczciwość.

#4. Więcej opcji

Chociaż pojedyncze polisy są bardziej znane na rynku ubezpieczeń nadwyżek i nadwyżek, ubezpieczenia w pakietach komercyjnych oferują więcej opcji. Nie, chyba że ubezpieczenie jest dla dużej korporacji, której potrzeby są bardziej złożone. Ponieważ coraz więcej przewoźników podaje wyceny, można uzyskać lepsze polisy ubezpieczeniowe po niskich stawkach. To stwierdzenie pozostaje prawdziwe. Nawet jeśli nie uwzględnisz oszczędności, możesz skorzystać z pakietu.

3 firmy, które nie skorzystają z ubezpieczenia pakietu komercyjnego

Wiedząc, czym jest ubezpieczenie pakietu komercyjnego, przekonałeś się, że jest ono odpowiednie dla wielu firm. Nie pasuje to jednak do wszystkich firm. To może Cię nie dotyczyć, w zależności od charakteru Twojej firmy.

#1. Nie ma mienia podlegającego ubezpieczeniu

Ponieważ ubezpieczenie pakietu komercyjnego zapewnia ochronę przed ryzykiem majątkowym i odpowiedzialnością cywilną, nie musisz otrzymywać tego formularza ubezpieczenia, jeśli nie masz mienia do ubezpieczenia. W związku z tym, nawet jeśli nie skorzystasz z oferty pakietowej, koszty będą mniejsze, ponieważ nie musisz kupować ubezpieczenia majątkowego.

#2. Firmy o wysokim zagrożeniu

Jeśli prowadzisz działalność w branży o wysokim stopniu zagrożenia, takiej jak lotnictwo lub energetyka, jest mało prawdopodobne, abyś znalazł ubezpieczenie pakietu komercyjnego. Underwriterzy i firmy piszące odpowiedzialność są na ogół specjalistami w tej dziedzinie. Większość z nich nie zajmuje się ubezpieczeniami majątkowymi. Zamiast tego firma koncentruje się na ubezpieczeniu konkretnego produktu dla określonej branży. W związku z tym firmy należące do tej branży muszą wykupić samodzielne ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.

#3. Zbyt duża firma

Większym firmom trudniej jest uzyskać ubezpieczenie pakietu komercyjnego. Z każdą z tych polis wiąże się wiele ryzyka i underwritingu, dlatego ubezpieczyciele nie łączą ich w jednym pakiecie. Co więcej, będzie to wymagać kilku ubezpieczycieli, którzy zapewniają ochronę na podobnej polisie przy użyciu podziału kwot lub warstw. Ubezpieczenie pakietowe nie jest stworzone dla tak złożonego programu ubezpieczeniowego.

To okładka!

Co to jest ubezpieczenie pakietu komercyjnego? Mówi się, że jest to jedna z najczęściej pisanych polis ubezpieczeniowych. Zapewnia to nie tylko szerszy zasięg, ale także pozwala uzyskać te ubezpieczenia w rozsądnych cenach. Niezależnie od tego, czy chcesz wiedzieć, czy kiedy samochód zostanie skradziony, w jaki sposób obejmuje to ubezpieczenie.