Jakiego rodzaju ubezpieczenia potrzebuję dla mojego biznesu fryzjerskiego

Czy zastanawiałeś się, czy: jakiego rodzaju ubezpieczenia potrzebuję do mojego biznesowego salonu fryzjerskiego? Właściciele zakładów fryzjerskich, a także wiele innych firm, na co dzień narażeni są na szczególne niebezpieczeństwa. Jak każda inna firma, fryzjerzy wymagają ubezpieczenia biznesowego. Pomaga im chronić swoje zakłady fryzjerskie w przypadku nieprzewidzianych strat, które mogą powodować trudności.

Niezależnie od tego, czy przycinasz, czy polerujesz, z pewnością potrzebujesz ubezpieczenia fryzjerskiego, które możesz dostosować do potrzeb swojej firmy. Niestety, nie możemy uniknąć wypadków, które mogą uszkodzić mienie, sprzęt lub zranić personel lub klienta. Oczywiście jest to ostatnia rzecz, jaką chciałbyś, aby się wydarzyło, ale ubezpieczenie firmy pomoże ci poradzić sobie z niektórymi ofiarami. Ale jeśli nie jesteś pewien, jaką polisę uzyskać, nie martw się, ponieważ pomożemy Ci w tym.

Jakiego rodzaju ubezpieczenia potrzebuję dla mojego biznesu fryzjerskiego

Ubezpieczenia zawarte w ubezpieczeniu biznesowym

Jakiego ubezpieczenia potrzebuję do mojego biznesowego salonu fryzjerskiego? Polityka właścicieli firm (BOP) jest stosowana w większości salonów fryzjerskich, łącząc trzy punkty zasięgu w jeden. Poniżej znajdują się ubezpieczenia objęte niniejszą polisą ubezpieczeniową.

#1. Ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pomaga chronić Twoją firmę przed obrażeniami ciała lub szkodami majątkowymi. Ponadto, jeśli Ty lub jeden z Twoich stylistów nieumyślnie zmniejszysz koszty leczenia, Twoje ubezpieczenie może pomóc.

#2. Pokrycie nieruchomości komercyjnych

Ubezpieczenie to pomaga chronić nieruchomość posiadaną lub dzierżawioną przez Twój zakład fryzjerski. Pokrycie nieruchomości komercyjnych obejmuje między innymi fotele pielęgnacyjne, podgrzewacze do ręczników, suszarki, maszynki do strzyżenia.

#3. Pokrycie dochodów firmy

Pokrycie dochodu firmy obejmuje część utraconych dochodów, jeśli nie możesz prowadzić fryzjera z powodu uszkodzenia mienia objętego ubezpieczeniem. Powinieneś sprawdzić ubezpieczenie korporacyjne w domu, jeśli prowadzisz swój salon fryzjerski z domu.

Jakiego rodzaju ubezpieczenia potrzebujesz dla swojego salonu fryzjerskiego?

Podczas gdy zakłady fryzjerskie są pod wieloma względami porównywalne ze wszystkimi innymi firmami, pewne zagrożenia są specyficzne dla zakładów fryzjerskich. Na przykład polisa ubezpieczeniowa dla fryzjera będzie podobna do typowej polisy ubezpieczeniowej korporacyjnej, ponieważ będzie zawierała ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. To sprawia, że ​​ubezpieczenie dla małych firm jest istotne.

Możesz również dodać koszty ubezpieczenia prawnego i następstw nieszczęśliwych wypadków. Istnieją jednak pewne rozszerzenia ubezpieczenia fryzjerskiego, które możesz dostosować do swojej firmy.

#1. Pokrycie nieruchomości

Ubezpieczenie mienia chroni pomieszczenia i towary Twojego fryzjera przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą. Musisz zapewnić całą wartość swojej własności, ponieważ jeśli musiałeś złożyć wniosek i nie byłeś ubezpieczony, możesz zostać ukarany. Niezbędne jest również sprawdzenie swojego ubezpieczenia w celu określenia wszelkich wymagań polisy, które musisz spełnić. Możesz na przykład potrzebować alarmu włamaniowego.

#2. Pokrycie odpowiedzialności

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest dostępne w trzech różnych formach, w tym ubezpieczenie pracodawcy, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialność za produkt i ochrona, która chroni roszczenia wobec Ciebie.

Pokrycie odpowiedzialności pracodawcy

Ta obejmuje roszczenia zgłaszane przez pracowników, a jeśli kogoś zatrudniasz, to takie ubezpieczenie jest wymagane przez prawo. Roszczenia innych osób są chronione ubezpieczeniem odpowiedzialności publicznej. Oprócz przyznanego odszkodowania ubezpieczenie OC obejmuje wszelkie związane z tym opłaty i wydatki, takie jak opłaty prawne. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może pomóc w radzeniu sobie z wszelkimi wezwaniami do zapłaty.

Roszczenia te zazwyczaj wiążą się ze skomplikowanymi problemami prawnymi, dlatego jest to niezbędne. Ubezpieczyciele dysponują prawnie przeszkolonym personelem wyspecjalizowanym w zajmowaniu się takimi roszczeniami, dzięki czemu mogą uzyskać jak najlepszy wynik. Cóż, może okazać się pomocne zrozumienie, czym jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lokalu.

Pokrycie odpowiedzialności za produkt

Ubezpieczenie odpowiedzialności za produkt obejmuje roszczenia wynikające z wad sprzedawanych lub dostarczanych towarów. Rozpatrzenie roszczeń odszkodowawczych jest często kosztowne. Stosunkowo niewiele urazów może prowadzić do rozliczenia wysokich kosztów, podczas gdy ostateczny koszt rozliczenia może być dziesięciokrotnie poważną szkodą.

Pokrycie kosztów prawnych

Na wiele sposobów możesz angażować się w postępowania sądowe, takie jak konflikty sąsiedzkie lub konsumenckie, sądy pracy, kontrole podatkowe / VAT, spory umowne i oskarżenia karne. Wydatki prawne chronią Cię, płacąc opłaty prawne, jeśli podejmiesz kroki prawne. Twoje ubezpieczenie kosztów prawnych może również pomóc w prowadzeniu postępowania sądowego.

Ubezpieczenie od wypadków osobistych

Twój dochód jest objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób, jeśli nie możesz pracować z powodu urazu lub choroby. Jeśli nie możesz pracować, wypłacane jest świadczenie tygodniowe, dzięki czemu możesz pokryć miesięczne wydatki. Odwrotnie, płatność ryczałtowa jest wypłacana, jeśli nie możesz wrócić do pracy z powodu wypadku lub choroby.

Różnice między standardem biznesowym a ubezpieczeniem fryzjerskim

Istnieje kilka wariantów ochrony oferowanej przez standardową polisę ubezpieczeniową i ubezpieczenie fryzjerskie. Typowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach polisy ubezpieczeniowej obejmuje wyłącznie roszczenia o odszkodowanie związane z obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia. Ubezpieczenie fryzjerskie obejmuje straty finansowe. Przedłużenie to obejmie również roszczenie z tytułu czysto ekonomicznej straty. Ponadto ubezpieczenie podstawowe nie obejmuje roszczeń wynikających z usług profesjonalnych.

Roszczenia o odszkodowanie wynikające ze świadczenia usług fryzjerskich są wyłączone. Polisa ubezpieczeniowa dla fryzjera powinna zawierać rozszerzenie ryzyka terapii obejmujące takie roszczenia.

To okładka!

Twój zakład fryzjerski boryka się z kilkoma konkretnymi zagrożeniami z powodu codziennej pracy, którą wykonujesz, takich jak zarządzanie stylistami, fryzjerami i innymi pracownikami, klientami wewnątrz Twojej firmy, a także zapasami ciężkich przedmiotów. Jako właściciel musisz chronić swoją firmę przed takimi zagrożeniami, jak uszkodzenie mienia lub utrata krytycznych danych.

Dlatego powinieneś wiedzieć: jakiego rodzaju ubezpieczenia potrzebuję do mojego biznesowego salonu fryzjerskiego. Często określa się je mianem ubezpieczenia biznesowego, ponieważ jest niezbędnym elementem odnoszącej sukcesy firmy. Aby uzyskać więcej pomocnych artykułów, możesz przeczytać o tym, jak założyć firmę ubezpieczeniową samochodu lub jak założyć własną firmę ubezpieczeniową na życie.