Jaką strategię można uznać za ubezpieczenie inwestycji w portfel akcji?

Zastanawiasz się, jaką strategię można uznać za ubezpieczenie inwestycji w portfel akcji? Jest tylko jedna strategia, którą można uznać za ubezpieczenie inwestycji, a strategią tą jest strategia „Protective Put”.

W świecie inwestycji istnieje kilka strategii, które możesz przestudiować i zastosować. Niektóre z nich mają większe ryzyko niepowodzenia, ale mają również wysoki zwrot, jeśli są odpowiednio zarządzane.

Jaką strategię można uznać za ubezpieczenie inwestycji w portfel akcji?

Chociaż stopa zwrotu jest wysoka, nie ma gwarancji, że przez cały czas będą zyskiwać. Aby sobie z tym poradzić, stworzyli strategię ochronną. W niniejszym artykule omówiona zostanie strategia put ochronnych uznawana za jedną ze wspólnych strategii inwestycyjnych. Porozmawiamy o jego aspektach i naturze. Jeśli chcesz poznać tę strategię, zapoznaj się z poniższymi informacjami przedstawionymi w artykule.

Co to jest strategia promocji ochronnej?

W tej części artykułu odkryjemy najlepsze rozwiązanie na pytanie „Jaką strategię można uznać za ubezpieczenie inwestycji w portfel akcji?”. Jak wcześniej wspomniano, odpowiedzią na te obawy jest defensywna technika puttowania. Dlatego w poniższych sekcjach omówiono tę metodę.

Ochronna strategia sprzedaży to strategia zarządzania ryzykiem, która umożliwia inwestorom korzystanie z opcji kontraktowych w celu zabezpieczenia się przed utratą akcji lub aktywów. Tego typu strategia działa jak polisa ubezpieczeniowa, która ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu spadającej ceny aktywów w przyszłości.

Oprócz akcji, możesz zastosować ochronną strategię sprzedaży towarów, indeksów i walut, aby chronić je przed wadami. Ta strategia jest stosowana przez inwestorów, którzy nie chcą żałować utraty swoich aktywów. Ten inwestor jest zwykle uparty na swoich akcjach lub aktywach.

Charakter strategii ochronnej sprzedaży i sposób jej działania

Po zapoznaniu się ze znaczeniem strategii pchnięcia ochronnego, poznamy teraz jej naturę i działanie. W tej części omówimy, jak tego rodzaju strategia działa na korzyść inwestorów. Zazwyczaj inwestorzy kupują akcje i aktywa z nadzieją na wzrost wartości zakupionych akcji i aktywów. Dlatego zwykle zamierzają trzymać te akcje w swoich portfelach. Jednak, podobnie jak akcje, cena zakupionych akcji spadnie.

Wraz ze spadkiem cen inwestorzy muszą zapobiec najgorszemu scenariuszowi utraty inwestycji.

W tej części pojawia się strategia ochronnej sprzedaży. Strategia ta sugeruje zakup opcji sprzedaży, zwanej ochronną sprzedażą, która ustala minimalną wartość, która nie pozwala inwestorom na dodatkowe straty. Korzystanie z opcji sprzedaży jest niezbędne w stosowaniu tego rodzaju strategii. Opcje sprzedaży działają jak kontrakt, który pozwala właścicielowi sprzedać określoną ilość bazowych papierów wartościowych po z góry określonej cenie przed lub w określonym dniu.

Opcje sprzedaży dają inwestorom swobodę sprzedaży akcji i aktywów po określonej cenie. Jest to jednak dostępne tylko przed datą wygaśnięcia. Przy takim warunku inwestorzy mogą zdecydować się na dłuższe wydłużenie akcji lub ich sprzedaż, aby zapobiec dodatkowym stratom.

Aby skorzystać z opcji sprzedaży, należy uiścić opłatę zwaną premią. Opcja sprzedaży nie jest bezpłatna. Cena opcji sprzedaży różni się w zależności od kilku czynników, takich jak aktualna cena aktywów bazowych, czas do daty wygaśnięcia oraz domniemana zmienność akcji lub aktywów.

Zalety strategii ochronnej sprzedaży

W tej części artykułu omówimy wcześniej kilka zalet omawianej strategii. Ta sekcja pomoże Ci ocenić potencjał strategii ochronnego put.

#1. Ograniczenie strat i wad

Jak wspomniano wcześniej, strategia jest pomocna w ograniczaniu strat i wad wynikających ze spadku kursu akcji. Podobnie jak polisa ubezpieczeniowa, zagwarantuje to inwestorom odbicie od spadków cen i szkód na aktywach.

#2. Pozwala na potencjalny wzrost zapasów

Jeśli inwestorzy nadal są uparty na akcjach, strategia sprzedaży ochronnej może pozwolić inwestorom na zajęcie długiej pozycji i oczekiwanie na potencjalny zysk z aktywów. Czasami trzeba poczekać, aby uzyskać zysk na akcjach, a wspomniana strategia może pomóc w zachowaniu długoterminowych aktywów i zapewnieniu zysków inwestorom.

Wady strategii ochronnej sprzedaży

Jeśli istnieją zalety, istnieją również wady stosowania tej strategii. Dlatego w tej części artykułu zostaną omówione wady omawianej strategii.

#1. Potencjalne nadużycie opłaty premium

Jak wspomniano wcześniej, opłata za zakup opcji sprzedaży nazywana jest premią. Ta opłata pochodzi od inwestorów, a zakup może być w niektórych przypadkach bezużyteczny. Na przykład, jeśli cena akcji stale rośnie do dnia wygaśnięcia opcji sprzedaży, zakup opcji sprzedaży jest bezużyteczny.

#2. Potencjalna dodatkowa strata

Jeśli jesteś nowy w korzystaniu z tej strategii, a twój czas na zakup opcji sprzedaży jest bardzo zły, ta strategia może spowodować dodatkową stratę na twoich akcjach i aktywach. Moment zakupu opcji sprzedaży ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia korzyści z jej zakupu. Jeśli cena akcji nagle spadnie i w tym czasie kupisz opcję sprzedaży, może to spowodować dodatkową stratę.

Końcowe słowa

Ten artykuł musiał dostarczyć Ci idealnego rozwiązania na Twoje pytanie po tym poście „Jaką strategię można uznać za ubezpieczenie inwestycji w portfel akcji?”. Niech przedstawione informacje pomogły ci w twoim przedsięwzięciu. To naprawdę cenne, że poświęciłeś czas i energię na przeczytanie tego posta.

Czy chcesz przeczytać więcej takich artykułów? Dowiedz się, kto wybiera organ zarządzający spółki wzajemnego zaufania!