Jak zaoszczędzić pieniądze na ubezpieczeniach pracowniczych? 5 niesamowitych sposobów!

Zastanawiasz się, jak zaoszczędzić pieniądze na ubezpieczeniu pracowniczym? Istnieje wiele sposobów na zwiększenie przepływu środków pieniężnych, zmniejszenie kosztów roszczeń i poprawę relacji z pracownikami, to tylko kilka z nich. Prawidłowo prowadzony pracodawca może znacznie zyskać na samoubezpieczonym planie odszkodowań dla pracowników. Ponieważ ubezpieczyciel utrzymuje przychody i wydatki, które są zazwyczaj zawarte w konwencjonalnych stawkach ubezpieczeniowych, masz pewność, że koszty są zmniejszone.

Ponadto koszty można dodatkowo obniżyć, ponieważ często zmniejsza się koszt roszczeń. Dzieje się tak, ponieważ samoubezpieczony pracownik ma silną motywację do zapobiegania roszczeniom i oszczędzania kosztów poprzez bardziej praktyczne leczenie.

Jak zaoszczędzić pieniądze na ubezpieczeniach pracowniczych? 5 niesamowitych sposobów!

Chodzi o to, że relacje z pracownikami można poprawić, i to prawda, o ile istnieje dalsze szkolenie i kontrola strat. Może to zapewnić doskonały obraz, że pracodawca bardzo troszczy się o swoich pracowników, tworząc w ten sposób szczęśliwą siłę roboczą. Pieniądze z wypłaty roszczenia mogą być również wykorzystywane do tworzenia dochodu z inwestycji.

Nadmierne pozyskiwanie strat może zminimalizować ryzyko finansowe, ale firmy powinny uważać na rozszerzanie obowiązków, takich jak zarządzanie retencją i płatnościami lub samoubezpieczone finansowanie retencji. W rezultacie współpraca z odpowiednimi dostawcami ma kluczowe znaczenie dla powodzenia planu z samoubezpieczeniem. W tym artykule zrozumiemy, jak możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu pracowniczym. Bez zbędnych ceregieli zacznijmy!

Sposoby oszczędzania na ubezpieczeniu pracowniczym

Z różnych powodów pracownicy powinni mieć własny plan odszkodowań z samoubezpieczeniem. Oto sposoby na zaoszczędzenie pieniędzy na ubezpieczeniu pracowniczym:

#1. Poprawa wyników finansowych i zwiększenie przepływu gotówki

Oprócz zmniejszonych kosztów administracyjnych i administrowania roszczeniami, samoubezpieczony utrzymuje składki należne ubezpieczycielowi za pełną ochronę ubezpieczeniową w innym przypadku.

Opłaty początkowe będą naliczane za ubezpieczenia stop-loss, ale zwykle wynoszą 12,5 procent w pełni ubezpieczonej składki + 12,5% na administrację. Płatności te będą zależeć od wielkości firmy, liczby przetrzymywanych osób samoubezpieczonych oraz wymaganych danych.

W tej sytuacji firma posiada 75 procent podobnej pełnej składki ubezpieczeniowej, która jest przeznaczana tylko na szkodę. Zaskakujące jest to, że każda niewydana kwota jest zatrzymywana przez firmę. A kiedy tak się stanie, firma z pewnością osiągnie doskonałe wyniki finansowe.

#2. Obniżenie kosztów roszczeń i usprawnienie zarządzania roszczeniami

Pracodawca może zakładać, że roszczenia odszkodowawcze jego pracowników nie są rozpatrywane tak sprawnie, jak powinny. Jednak gdy korporacja weźmie odpowiedzialność za swoje roszczenia, ma silną motywację do zapewnienia, że ​​zostaną one rozliczone skutecznie i szybko.

Rola płatnika odszkodowania jest zwykle delegowana na profesjonalnego płatnika odszkodowania. Dlatego niektóre firmy miały menedżera zewnętrznego. Niemniej jednak, ponieważ płatnik odszkodowania jest wybierany przez firmę, zachęca się go do świadczenia lub przekraczania jakości usług, jakiej oczekuje organizacja samoubezpieczająca.

#3. Zmniejszenie przyszłych wydatków poprzez reaktywność

Firma samoubezpieczająca jest bardziej zorientowana na ocenę roszczeń lub wzorców w miarę ich pojawiania się, ponieważ ma bezpośredni udział fiskalny w obniżaniu roszczeń. Następnie można ustanowić nowe środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu ograniczenia przyszłych identycznych roszczeń.

#4. Obniżenie kosztów administracyjnych

Wybierając poszkodowanego w celu uproszczenia procesów i wiedzy fachowej w celu uzyskania optymalnej wydajności, możesz obniżyć administracyjne koszty płatności, które są standardowo objęte pełnym ubezpieczeniem odszkodowawczym. Ponadto unika się prowizji wypłacanych pośrednikowi za zakup w pełni ubezpieczonej polisy płacowej pracowników, takich jak podatki państwowe od całej składki ubezpieczeniowej.

#5. Poprawa relacji z pracownikami

Pracownicy będą świadomi, że ich firma dba o ich optymalną ochronę i bezpieczeństwo. Są pewni, że firma jest lepiej wyposażona, co daje im poczucie pewności w razie wypadku, gdy potrzebne są dalsze szkolenia i nowe procedury BHP.

Odszkodowania dla pracowników w XIX wieku

Odszkodowanie pracownicze na początku XIX wieku ma miejsce, gdy pracownik został ranny w pracy, pracodawca został pozwany tylko wtedy, gdy pracodawca nie wypełnił swoich podstawowych zobowiązań wynikających z prawa zwyczajowego. Każdy pracodawca musi stworzyć bezpieczne miejsce pracy ze standardami bezpieczeństwa i ostrzec pracowników o wszelkich zagrożeniach związanych z pracą, których w danym momencie nie można zrozumieć.

Pracownikom trudno było wygrać spór sądowy, ponieważ pojawiły się zarzuty prawa zwyczajowego, że pracownik poniósł ryzyko wyrażając zgodę na zatrudnienie, a pracownik nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie innych pracowników. Ilekroć pracownik zmarł w pracy, nie miał żadnego środka prawnego, a ich pracownicy nie byli uprawnieni do pozwania firmy o odszkodowanie.

W drugiej połowie XIX wieku było oczywiste, że system był wadliwy, a duża liczba pracowników i członków rodzin została bezsilna, ponieważ nie mogli pozwać pracodawców za zaniedbania.

Wiele jurysdykcji dostosowało się do nowelizacji obrony za współwinne zaniedbanie. Zmienili koncepcję na zaniedbanie porównawcze. W ten sposób pracownicy otrzymali szansę na jedynie częściowe zaniedbanie. W rezultacie otrzymali obniżoną nagrodę.

Ponadto obrona niedbalstwa współpracownika stała się obowiązkiem nie zbywalnym pod warunkiem, że pracownik, który spowodował szkodę, został uznany za winnego nieodpowiedzialności za powierzone mu obowiązki, w szczególności obowiązki zapobiegania wypadkom.

To okładka!

Teraz nauczyłeś się, jak zaoszczędzić pieniądze na ubezpieczeniu pracowniczym. Wymieniliśmy pięć niesamowitych sposobów, z których jestem pewien, że skorzystasz. Wiedziałeś też, jak to jest być pracownikiem w przeszłości. Przynajmniej w tej chwili nastąpiła zmiana i masz kilka praw jako pracowników. Z drugiej strony, jeśli masz jeszcze trochę wolnego czasu, możesz zainteresować się następującymi artykułami: co musi wykorzystać firma ubezpieczeniowa w swojej reklamie lub co robi agent ubezpieczeniowy?