Co to jest zniesławienie w ubezpieczeniach? 3 proste kroki, aby uniknąć zniesławienia!

Jak już zapewne wiesz, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ma na celu pokrycie podstawowych rzeczy, w tym obrażeń ciała i szkód majątkowych, ale co to jest zniesławienie w ubezpieczeniu. Kiedy mówimy o zniesławieniu, jest to składanie nieprawdziwego oświadczenia, które może zaszkodzić reputacji firmy lub osoby.

W każdym razie ta konkretna polisa ubezpieczeniowa pokryje również inne zobowiązania związane z działalnością gospodarczą, a jednym z nich jest ubezpieczenie zniesławienia. Jest to również określane jako odpowiedzialność za reklamę i obrażenia ciała.

Co to jest zniesławienie w ubezpieczeniach? 3 proste kroki

W tym poście skupimy się na tej sekcji zasad, ponieważ obejmuje ona roszczenia związane ze zniesławieniem. Cóż, aby poznać to wszystko, zagłębij się dalej!

Jakie zniesławienie obejmuje ubezpieczenie?

Czym więc jest zniesławienie w ubezpieczeniach? Jak wspomniano wcześniej, jest to czyn, w którym dana osoba składa fałszywe oświadczenie ze szkodą dla drugiej osoby. Może przybierać dwie formy – oszczerstwa i zniesławienia. Aby odróżnić jedno od drugiego, będziemy musieli przyjrzeć się, jak ktoś złożył fałszywe oświadczenie.

Oszczerstwo ma miejsce, gdy ktoś wypowiada zniesławiające oświadczenie ustnie, podczas gdy zniesławienie ma miejsce, gdy oświadczenie ma formę pisemną. Szkodliwe stwierdzenie to nie tylko czyjaś opinia. Aby można było uznać to za zniesławiające stwierdzenie, ktoś powinien je przedstawić jako fakt.

Jeśli złożysz fałszywe oświadczenie przeciwko firmie lub osobie, która jest faktem, zaszkodzi to ich reputacji, co może skutkować pozwem o zniesławienie. Wiele osób nie rozumie, co można, a czego nie można uznać za wolność słowa. To szczególne prawo nie obejmuje składania fałszywych oświadczeń.

Oszczerstwo kontra Zniesławienie

Ponownie, różnica między nimi polega na medium, w którym miało miejsce zniesławienie. Zniesławienie występuje zazwyczaj w komunikacji pisemnej i oświadczeniach. W przeciwieństwie do tego, oszczerstwo ma miejsce, gdy komunikacja werbalna jest używana do wypowiedzenia zniesławiającego stwierdzenia.

Jak media społecznościowe zwiększają ryzyko zniesławienia?

Media społecznościowe umożliwiły firmom i osobom prywatnym udostępnianie wszelkiego rodzaju informacji w Internecie. Pomimo niewielkiego lub nawet braku przeoczenia, ujawnienie informacji może nastąpić bardzo szybko, więc ryzyko zniesławienia znacznie wzrosło. Zdarzyło się wiele scenariuszy, w których nowi pracownicy wygłosili lekceważącą uwagę do konkurenta. Niektórzy z nich publikowali określone ogłoszenia lub zdjęcia bez uprzedniego uzyskania zgody.

Jak może Cię chronić ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę typowych ryzyk, które występują w firmie. Obejmuje to obrażenia ciała, zniszczenie mienia i obrażenia związane z reklamą, takie jak oszczerstwa, pomówienia i roszczenia o zniesławienie.

W przypadku wniesienia przeciwko Tobie pozwu o zniesławienie, firma ubezpieczeniowa ponosi odpowiedzialność za pokrycie wszystkich kosztów wynikających z pozwu. Obejmie to wszystko, od kosztów sądowych, opłat prawnych, wyroków i ugód.

Ubezpieczenie ochroni ubezpieczającego przed wszelkimi kosztami, które mogą wyniknąć z pozwu. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy ponosisz winę, czy nie. Ubezpieczyciel musi zapewnić ochronę, aby chronić Twój biznes.

3 kroki, aby uniknąć procesów sądowych o zniesławienie

Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, która może chronić Ciebie lub Twoją firmę, nie oznacza, że ​​nie powinieneś podejmować dodatkowych wysiłków, aby uniknąć angażowania się w proces sądowy. Jeśli byłeś w jakiś sposób zaangażowany, wiesz, jak stresujący może być proces sądowy. Może to nawet podnieść Twoje płatności składek ubezpieczeniowych.

Co więcej, oskarżenie o pomówienie lub zniesławienie może zaszkodzić reputacji. Jednak podejmując poniższe kroki, możesz uniknąć angażowania się w proces sądowy o zniesławienie. Jest to ważne nie tylko dla Ciebie, ale także dla Twojej firmy i pracowników.

Krok 1. Edukacja pracowników

Powinieneś edukować swoich ludzi na temat zniesławienia, aby ryzyko popełnienia tego zostało zmniejszone, jeśli nie zostanie uniknięte. Ponadto muszą zrozumieć, że wszystko, co napiszą lub powiedzą, może wpłynąć na firmę i ich samych.

Krok 2. Monitorowanie mediów społecznościowych

Powinieneś wdrożyć politykę mediów społecznościowych. Następnie upewnij się, że Twoi pracownicy postępują zgodnie z nim, aby uniknąć pozwu. Odbywa się to poprzez upewnienie się, że twoi ludzie nie publikują żadnych zniesławiających oświadczeń i nie zwracają się do nich, jeśli takie istnieją.

Krok 3. Używając zdrowego rozsądku

Pamiętaj, aby nie mówić ani nie pisać o firmie lub osobie, jeśli nie możesz podać faktów, które mogą to udowodnić. Oczywiście nie zostaniesz pozwany, jeśli nie zrobisz żadnych komentarzy, które mogą potencjalnie zaszkodzić reputacji innych.

Jeśli zamieściłeś coś krytycznego, jest mało prawdopodobne, że ktoś wytoczy przeciwko tobie pozew, jeśli twoje zeznania są oparte na faktach i istnieją wystarczające dowody na poparcie tego. Lub, jeśli zdecydują się złożyć pozew, bardziej prawdopodobne jest, że wygrasz proces, ponieważ masz dowód potwierdzający, że Twoje zeznania są prawdziwe.

To okładka!

Pamiętaj, że nawet jeśli podejmiesz dodatkowe środki ostrożności, nie eliminuje to szans, że Twoja firma zaangażuje się w proces sądowy o zniesławienie. Ale jeśli wykupisz polisę od odpowiedzialności cywilnej, ochroni Twoją firmę w przypadku procesu sądowego.

Podsumowując, nie wystarczy, że wiesz, czym jest zniesławienie w ubezpieczeniach; musisz także edukować swoich pracowników w tym zakresie, aby chronić swoją firmę. Ale co ważniejsze, uzyskanie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej jest mądrym posunięciem.