Co to jest ubezpieczenie zwrotne? Jego 5 niesamowitych korzyści!

Pytasz, czym jest reasekuracja? Cóż, jest to forma ubezpieczenia, którą kupują firmy ubezpieczeniowe, aby móc ograniczyć ryzyko. W istocie reasekuracja zmniejszy straty po stronie ubezpieczyciela.

To znaczy, zapewnia firmom ubezpieczeniowym ochronę przed ruinami finansowymi. Oznacza to również, że klienci są również chronieni przed niepokrytymi stratami.

Jak działa reasekuracja? Podstawowe ubezpieczyciele kierują te firmy, które pracują bezpośrednio z klientami. To one obiecują pokryć straty ubezpieczających. Jednak w obliczu katastrof firmy te mogą upaść z powodu znacznych strat. Aby ograniczyć ryzyko, pierwotni ubezpieczyciele zawierają swoje polisy z reasekuratorami.

Zasadniczo ubezpieczyciele pierwotni działają jako spółki cedujące. Poszukują reasekuratorów, którzy pokryją ich ekstremalne straty. Przeczytaj więcej, aby dowiedzieć się o tym.

Co oznacza ponowne ubezpieczenie

Najprostszym sposobem zdefiniowania reasekuracji jest ubezpieczenie dla ubezpieczycieli. Jest to mechanizm stosowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe w obniżaniu ryzyka. Reasekuracja jest również wykorzystywana do zmniejszania narażenia na konkretne zdarzenie katastroficzne. To złożona i ogromna branża.

Firmy ubezpieczeniowe są prawnie zobowiązane do posiadania wystarczających rezerw kapitałowych, aby były w stanie wypłacić wszystkie możliwe roszczenia w związku z wystawionymi przez siebie polisami. Rozporządzenie to ma na celu zapewnienie klientom pokrycia strat bez względu na to, co stanie się z firmami ubezpieczeniowymi. Ale reasekuracja obniża potencjał odpowiedzialności ubezpieczyciela. Innymi słowy, ubezpieczyciel zmniejszy kwotę kapitału potrzebną do utrzymywania w rezerwach.

Rodzaje reasekuracji

Reasekuracja dzieli się na dwa główne typy: fakultatywną, która obejmuje tylko straty powyżej określonego progu, oraz umowę, która czasami obejmuje ryzyko i składki wszystkich polis ubezpieczeniowych. Omówmy każdy z nich poniżej.

#1. Pokrycie fakultatywne

Jest to rodzaj ubezpieczenia zaprojektowany specjalnie jako ochrona przed jawnymi czynnikami ryzyka. Subemitent oceni każdy czynnik ryzyka przed opracowaniem odpowiedniej polityki dla takiego ryzyka. Reasekuracja fakultatywna wymagana dla każdego ryzyka. Zazwyczaj dotyczy nieruchomości i wydarzeń o wysokim ryzyku z różnych okoliczności, takich jak drapacze chmur lub huragany. W każdym razie ten artykuł o tym, jak anulować ubezpieczenie od powodzi, może być pomocny!

#2. Reasekuracja traktatowa

Jest to umowa, która pokryje część wszystkich ryzyk ubezpieczyciela. Reasekuracja traktatowa jest skuteczna tylko przez określony czas. W umowie określa się, jak długo obowiązuje. Ta forma reasekuracji nazywana jest również reasekuracją obowiązkową. Dzieje się tak, ponieważ reasekuratorzy przyjmują na siebie pewne ryzyka, które rezygnują pierwotni ubezpieczyciele. Zwykle obejmuje to całą grupę polis, taką jak zasięg motoryzacyjny.

5 korzyści z reasekuracji

Generalnie reasekuracja jest przeznaczona dla ubezpieczycieli. Jednak firmy ubezpieczeniowe szukają innych ubezpieczycieli, którzy mogą zapewnić reasekurację. Jest to spowodowane różnymi przyczynami, takimi jak ograniczanie ryzyka, stabilizacja strat, zwiększanie wydajności i ochrona przed katastrofami.

Dzięki partnerstwu z firmami reasekuracyjnymi ubezpieczyciele będą mogli przenieść część swojego ryzyka. Nie tylko to, ale także będą w stanie zarządzać kapitałem i zwiększać marże; w każdym razie, poznaj najlepsze firmy reasekuracyjne po przeczytaniu o jego niesamowitych korzyściach wymienionych poniżej:

#1. Przeniesienie ryzyka

Jest to umowa między reasekuracją a towarzystwami ubezpieczeniowymi. Firmy ubezpieczeniowe płacą za firmy reasekuracyjne biorąc odpowiedzialność za obsługę strat, które potencjalnie mogą wystąpić.

#2. Zarządzanie kapitałem

Jednym z narzędzi używanych przez firmy ubezpieczeniowe do zarządzania kapitałem jest reasekuracja. Z tego narzędzia skorzystają firmy ubezpieczeniowe, które szukają sposobów na optymalizację kapitału i zarządzanie ryzykiem.

#3. Arbitraż

Arbitraż motywuje niektóre firmy ubezpieczeniowe do zawierania umów reasekuracyjnych. Zasadniczo jest to zakup tańszych polis w porównaniu z tymi, które pobierają od ubezpieczonego.

#4. Ekspertyza

Firmy reasekuracyjne dostarczają szczególnej wiedzy firmom ubezpieczeniowym. Na przykład reasekurator ustala odpowiednią wysokość składki za określone ryzyka. Ponadto reasekuratorzy zapewniają fachowe wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem. Moi przyjaciele rozumieją, jak firmy ubezpieczeniowe zarządzają ryzykiem.

#5. Marginesy wypłacalności

Margines wypłacalności wskazuje na zdolność firmy ubezpieczeniowej do sprostania nieoczekiwanym kosztom. Zabezpieczeniem dla towarzystw ubezpieczeniowych będzie umowa reasekuracyjna. Zapewni to dodatkowe bezpieczeństwo i kapitał na wypadek nieprzewidzianego zdarzenia, które nastąpi.

Jak na stawki ubezpieczenia wpływa reasekuracja?

Jak wspomniano wcześniej, reasekuracja obejmuje różne elementy, w tym transfer ryzyka. Odgrywa to ważną rolę dla głównych ubezpieczycieli, ponieważ pomaga im zachować wypłacalność nawet po katastrofalnych zdarzeniach. Innymi słowy, reasekuracja pomaga w zmniejszeniu żywotności branży. Ponadto, ponieważ każda katastrofa z całego świata może wpłynąć na stawki ubezpieczeniowe, reasekuratorzy zapewniają swego rodzaju amortyzację przed znaczącym wzrostem stopy ubezpieczeniowej.

Nie tylko to, ale reasekuratorzy również uważnie przyglądają się wzorcom katastrof na całym świecie. Na przykład wzrost liczby pożarów lub powodzi spowoduje wzrost liczby roszczeń.

W miarę wzrostu szkód reasekuracja przenosi koszty na firmy ubezpieczeniowe. Aby pokryć wyższe koszty, pierwotni ubezpieczyciele podnoszą składki ubezpieczających. W każdym razie wiedza, jaki jest koszt uniknięcia ubezpieczenia, może pomóc w dalszym zrozumieniu tego tematu.

To okładka!

Wiedząc, czym jest reasekuracja, na pewno wiesz już, jak ważne jest to dla firm ubezpieczeniowych. Podobnie masz pojęcie, jak ta umowa między towarzystwami ubezpieczeniowymi wpłynie na posiadaczy polis. W każdym razie możesz przeczytać ten artykuł o tym, kto jest posiadaczem polisy ubezpieczeniowej.