Co to jest arbitraż w ubezpieczeniach? 3 niesamowite koncepcje, które powinieneś znać!

Czy słyszałeś o terminie arbitraż i zastanawiałeś się, czym jest arbitraż w ubezpieczeniach? W ubezpieczeniach, powszechnie w biznesie, arbitraż jest wykorzystywany do rozstrzygania sporu ubezpieczeniowego pomiędzy agentem ubezpieczeniowym a klientem.

Spór może być poważny, więc aby uniknąć wniesienia go do sądu, zarówno agent, jak i klient przedstawiają swoją sprawę niezależnej osobie zwanej arbitrem, która ma oficjalne prawo do rozstrzygnięcia sporu. Gdy arbiter rozstrzygnie spór między dwiema stronami, należy zapłacić za szkody z polisy ubezpieczeniowej.

Co to jest arbitraż w ubezpieczeniach? 3 niesamowite koncepcje

Spór ubezpieczeniowy ma zwykle miejsce, gdy ubezpieczyciel i ubezpieczający nie zgadzają się z warunkami polisy ubezpieczeniowej. Najczęstszymi przyczynami powstania sporów ubezpieczeniowych są odmowy przy roszczeniach ubezpieczeniowych oraz powolny proces wypłat. Gdy spór między dwiema stronami wydaje się nie zostać rozwiązany, może wiązać się z wniesieniem skargi do sądu.

Nie jest jednak konieczne wnoszenie każdego sporu do sądu. Obie strony zawsze mogą rozstrzygnąć sprawę w drodze arbitrażu, w którym w rozstrzygnięcie sporu zaangażowani są ubezpieczyciel, ubezpieczający i arbiter. Aby dowiedzieć się więcej, czytaj dalej, ponieważ uczymy Cię pojęć dotyczących arbitrażu.

Koncepcje dotyczące arbitrażu w ubezpieczeniach

W przypadku sporu między agentem ubezpieczeniowym a klientem, arbitraż może rozwiązać problem. Sąd nie jest potrzebny do ustalenia sporu między agentem a klientem, gdy arbiter może dokonać przeglądu scenariuszy i warunków polisy ubezpieczeniowej. Bez zbędnych ceregieli, oto trzy koncepcje dotyczące tego, czym jest arbitraż w ubezpieczeniach.

Koncepcja nr 1. Rodzaje arbitrażu

Arbitraż obejmuje dwa rodzaje, w szczególności wiążące i niewiążące. Zanim spotkanie odbędzie się w wiążącym arbitrażu, zarówno ubezpieczyciel, jak i ubezpieczający powinni później uzgodnić decyzję arbitra. Podczas tego rodzaju arbitrażu arbiter wysłuchuje roszczeń każdej ze stron, a następnie decyduje, kto ponosi winę i ile wymaga odszkodowania. Gdy arbiter ustali, nikt nie może się od niej odwołać, jak uzgodnili przed rozpoczęciem posiedzenia.

W przypadku niewiążącego arbitrażu obie strony zgadzają się, aby arbiter rozstrzygnął między nimi kwestię. Obowiązkiem arbitra byłoby zbadanie stanu faktycznego sporu i ustalenie osoby odpowiedzialnej za spór oraz kwoty należnej za wyrządzone szkody. Po podjęciu decyzji przez arbitra obie strony mają prawo zgodzić się lub nie zgodzić się z decyzją. Jeśli nie zgadzają się z arbitrem, wnoszą sprawę do sądu.

Ponadto arbitraż może być obowiązkowy lub dobrowolny, w zależności od decyzji uzgodnionej przez obie strony. Jest to obowiązkowe, gdy umowa zawiera zapis na sąd polubowny, zgodnie z którym arbitraż powinien rozstrzygnąć spór. Z drugiej strony jest to dobrowolne, gdy na polisie ubezpieczeniowej nie ma zapisu na sąd polubowny. Obie strony podejmą wówczas decyzję o rozstrzygnięciu sporu w drodze arbitrażu bez angażowania już sądu sądowego. Myślę, że to pomocne, jeśli wiesz, co to jest obrona ubezpieczeniowa.

Koncepcja nr 2. Klauzula arbitrażowa

Klauzula arbitrażowa zobowiązuje zarówno ubezpieczyciela, jak i ubezpieczającego do rozwiązania trwającego sporu dotyczącego polisy ubezpieczeniowej. Jest to klauzula alternatywnego rozstrzygania sporów w umowie ubezpieczenia, w której wymaga się od stron rozwiązania sporu dotyczącego umowy bez udziału sądu orzekającego. Oznacza to, że za każdym razem, gdy powstaje spór dotyczący umowy ubezpieczeniowej, agent i klient powinni wyznaczyć arbitra, który przeanalizuje fakty i politykę oraz zadecyduje, kto jest odpowiedzialny i jaka jest kwota odszkodowania.

Dodatkowo zapis na sąd polubowny jest powszechnie stosowany w celu obniżenia kosztów ponoszonych przez obie strony, ubezpieczającego i ubezpieczającego w trakcie przedłużających się procesów sądowych. Dzięki zminimalizowaniu kosztów firma ubezpieczeniowa nie będzie zmuszona do corocznego podnoszenia stawek w swoich umowach, z korzyścią dla przyszłych ubezpieczających. Ponadto, ponieważ umowa ubezpieczenia zawiera klauzulę arbitrażową, konieczne jest przejrzenie swojej polisy, aby mieć wiedzę, jeśli chcesz zgłosić roszczenie.

Koncepcja #3. Korzyści z arbitrażu

Generalnie arbitraż przynosi korzyści zarówno ubezpieczycielowi, jak i ubezpieczającemu. Pierwszą korzyścią przy rozstrzyganiu sporu ubezpieczeniowego w drodze arbitrażu byłyby wydatki. Zazwyczaj, gdy wnosisz sprawę do sądu, zwykle trwa to latami.

Kiedy spór ubezpieczeniowy przechodzi przez proces apelacyjny, być może trzeba będzie poczekać kilka lat na jego rozstrzygnięcie, co zwykle trwa prawie dwa lata dłużej niż arbitraż dotyczący sporu.

Jeśli sąd zajmuje lata, aby rozwiązać sprawę, ogólne opłaty za adwokata, sąd i inne wydatki w trakcie toczącej się sprawy byłyby zbyt duże dla Twojej kieszeni. Arbitraż zapewnia szybszy proces przeglądu zasad niż postępowanie sądowe, co oznacza, że ​​możesz zaoszczędzić więcej pieniędzy.

Ponadto kolejną korzyścią, jaką mógłby zapewnić arbitraż, byłaby oszczędność czasu. Sprawę pomiędzy agentem ubezpieczeniowym a klientem można rozwiązać w krótkim czasie, co oznacza, że ​​możesz być zadowolony z podjętej przez arbitra decyzji tak szybko, jak chcesz i nie czekać kilka lat na rozstrzygnięcie sądu.

W każdym razie możesz przeczytać artykuły związane z tym tematem; zrozumieć, co to jest polityka główna w ubezpieczeniach zdrowotnych.

Końcowe wskazówki

I to są trzy przewodniki po tym, czym jest arbitraż w ubezpieczeniach. Nie można było uniknąć sporów ubezpieczeniowych, zwłaszcza gdy ubezpieczyciel płaci ubezpieczonemu roszczenie ubezpieczeniowe mniej niż oczekiwano. W rozwiązywaniu tego rodzaju sporu arbitraż jest najwygodniejszym procesem do rozważenia, ponieważ nie trzeba na to wydawać tak dużo pieniędzy ze względu na szybkie podejście.

Czy chcesz przeczytać więcej artykułów na ten temat? Przeczytaj, dlaczego ubezpieczenie zapewnia spokój ducha.