Pomysł na biznes – uprawa w tunelu foliowym

Czy uprawy w tunelu są opłacalne ? – część 1 Czy uprawa owoców i warzyw w tunelach foliowych rzeczywiście się opłaca? Ile pieniędzy możemy zaoszczędzić, uprawiając rośliny we własnym przydomowym ogródku? Na podstawie dwóch cyklów postaramy się przybliżyć opłacalność produkcji roślinnej w tunelach foliowych.

Co uprawiano w cyklu wiosennym?

W cyklu wiosennym w tunelu foliowym uprawiana była fasola szparagowa oraz kapusta pekińska; na pierwsze warzywo przeznaczono 4 cieplarnie foliowe, zaś na drugie 9. W cyklu wiosennym natomiast po uzupełnieniu podłoża o składniki ożywcze, jeden namiot został obsadzony fasolą szparagową, trzy pomidorami, a pięć oberżyną. Gleba, przygotowana jesienią, została wymieszana z szybko rozkładającym się obornikiem. Na wiosnę, po przeprowadzeniu analizy gleby, uzupełniono braki w składnikach mineralnych.

Kapusta pekińska była uprawiana z rozsady przygotowanej przez gospodarstwo. Nasiona wysiano w 6 tygodniu roku, zaś do namiotu foliowego zostały wprowadzone w 11. Zbiór odbywał się, kiedy roślina dojrzała, czyli między 17 a 21 tygodniem. Warzywa po spakowaniu trafiały na rynki warzywne, do małych sklepów oraz były odbierane przez klientów indywidualnych w sklepie stacjonarnym prowadzonym przez właścicieli gospodarstwa.

Fasola również była uprawiana z rozsady, pomimo tego że w większości przypadków jest wysiewana bezpośrednio do gruntu. Taki zabieg umożliwił przyśpieszenie uprawy i ograniczył koszty związane z ogrzewaniem. Wytwarzanie rozsady trwało 30 dni, a na stałe została wprowadzona w 14 tygodniu roku.

W przypadku obu rodzajów roślin, aby ograniczyć rozwój chwastów, stosowano herbicydy, a podłoże zostało wyścielone agrotkaniną. Intensywny wzrost fasoli sprawiał, że roślina do poprawnego rozwoju wymagała podwiązania jej na palikach. Strąki były zbierane ręcznie między 22 a 29 tygodniem roku i pakowane w pojemniki foliowe.

Oberżyna i pomidory w cyklu letnim

Kiedy zakończono zbiory kapusty, uprawiano oberżynę oraz pomidory, które sadzono na stałe w 22 oraz 23 tygodniu roku. Rozsada została przygotowana znacznie wcześniej, już pod koniec marca. W przypadku oberżyny należało pielęgnować roślinę, przycinając i prowadząc optymalną liczbę pędów. Przeprowadzano również ogławianie liści, które miało na celu przyśpieszenie dorastania owoców. Aby uniknąć przewracanie się owoców, tak samo jak w przypadku fasoli szparagowej, oberżyny zostały wsparte na palikach, zaś międzyrzędzia zostały wyłożone agrotkaniną. Zbiór odbywał się między 30 a 41 tygodniem roku, owoce pakowano, a następnie dystrybuowano.

Pomidory uprawiano metodą podobną jak oberżyny. Monopoidalną odmianę, ciętą na jeden pęd, owijano wokół sznurków. Systematycznie usuwano pędy boczne i starsze liście, zaś pozostałe ogławiano. Aby zoptymalizować zapylanie kwiatów pomidorów, do tuneli zostały wprowadzone trzmiele. Zbiory rozpoczęły się między 29 a 40 tygodniem, po czym pomidory pakowano do skrzynek. Rośliny były nawadniane za pomocą linii kroplujących rozstawionych między rzędami. Fertygacja dostarczała roślinom składniki mineralne oraz uzupełniała wodę. Jak widać zastosowane metody miały na celu usprawnienie procesów wegetacji, ponieważ każda z zastosowanych technologii prowadziła do intensywnego rozwoju oraz wzmożonego owocowania.

Czy to rzeczywiście się opłaca?

Jak wyglądała uprawa, jeśli spojrzeć od strony ekonomicznej?

Gospodarstwo zyskało przychód ze sprzedaży w wysokości 18,11 zł/m2 przy poniesionych kosztach w wysokości 6,32/m2. Oznacza to, że uprawa przyniosła dochód w wysokości 11,79 zł/m2. Opłacalność wyniosła zatem 284%. Największy dochód w wiosennym cyklu wygenerowała fasola szparagowa, a oberżyny w letnim. W przypadku oberżyny i fasoli szparagowej poniesiono jednak wyższe koszty: 5,69 zł/m2 i 3,11 zł/m2 przy dochodzie 10,72 zł/m2 i 10,12 zł/m2. Opłacalność fasoli sięgnęła 443%, oberżyny natomiast 281%. Co do uprawy pomidorów ich produkcja i dochód na 1m2 również uzyskał wysoką wartość. Dochód w sezonie letnim wynosił 13,29 zł/m2 i 8,88 zł/m2 drugim cyklu. Wskaźnik opłacalności zachował się na poziomie 301 %.

Proces produkcji

Wartość produkcji

Koszt

produkcji

Dochód

rolniczy

Wskaźnik opłacalności

Zł/m2 gospodarstwa

Tunele foliowe

18,11

6,32

11,79

296 %