Jakie są zagrożenia związane ze stosowaniem pestycydów? 7 ważnych wskazówek

Niezbędne jest zrozumienie, jakie są zagrożenia związane ze stosowaniem pestycydów, abyś mógł postępować zgodnie z praktykami, które mogą pomóc w zminimalizowaniu narażenia na pestycydy zarówno Ciebie, jak i innych ludzi. Niektóre pestycydy są tak trujące, że nawet niewielkie ilości wystarczają, aby zabić człowieka.

Objawy zatrucia pestycydami mogą obejmować łagodne podrażnienie skóry, śpiączkę, a nawet śmierć. Skutki zdrowotne pestycydów mogą wystąpić natychmiast, podczas gdy niektóre mogą potrwać kilka godzin po ekspozycji.

Pestycydy często przedostają się do zbiorników wodnych, takich jak rzeki, oceany lub stawy. Jeśli ten zbiornik wodny zostanie skażony chemikaliami, zwierzęta mogą zachorować i umrzeć, powodując brak równowagi w całym ekosystemie.

Objawy narażenia na pestycydy

Pestycyd może również mieć negatywny wpływ poprzez proces zwany ulatnianiem. Dzieje się tak, gdy pestycyd po rozpyleniu zamienia się w gaz lub parę, dzięki czemu może przemieszczać się w powietrzu i rozprzestrzeniać w wielu miejscach.

Niektóre efekty pestycydów pojawiają się w miejscu kontaktu z pestycydami i są wynikiem drażniących związków pestycydu lub reakcji alergicznej ofiary. Zapalenie skóry może być związane z ekspozycją na pestycydy, która charakteryzuje się zaczerwienieniem skóry oraz występowaniem wysypek i pęcherzy.

Łagodne objawy narażenia na pestycydy obejmują podrażnienie gardła i skóry, ból głowy, nudności, zawroty głowy, utratę apetytu, pragnienie, biegunkę, pocenie się, osłabienie, niepokój i bezsenność. Umiarkowane objawy obejmują ślinienie się, skurcze brzucha, niewyraźne widzenie, drżenie i brak koordynacji mięśniowej.

Poważne objawy narażenia na pestycydy obejmują niezdolność do oddychania, przyspieszone oddychanie, zaburzenia jelitowe, zmiany częstości akcji serca, drgawki i śpiączkę, które mogą wkrótce doprowadzić do śmierci.

Jak pestycydy dostają się do organizmu?

Pestycydy mogą wnikać do organizmu przez skórę (przez skórę), doustnie (przez usta i układ pokarmowy) oraz przez drogi oddechowe.

Narażenie przez skórę ma miejsce, gdy skóra wchodzi w kontakt z pestycydami. Odpowiada za 90% narażenia użytkowników pestycydów na pestycydy niefumigantyczne.

Nasza skóra może wchłaniać mokre i suche pestycydy, a stopień narażenia skóry zależy od toksyczności skórnej pestycydu, szybkości wchłaniania przez skórę, wielkości dotkniętego obszaru, ilości pestycydu na skórze i długości czasu materiał ma kontakt ze skórą.

Narażenie doustne może nastąpić z powodu wypadku, ale jest bardziej prawdopodobne w wyniku lekkomyślności, takiej jak wydmuchanie zatkanej dyszy ustami, jedzenie bez mycia rąk po użyciu pestycydu i zjedzenie owocu, który został niedawno spryskany pestycydem zawierające pozostałości powyżej poziomu tolerancji ustalonego przez Agencję Ochrony Środowiska.

Narażenie inhalacyjne wynika z wdychania oparów pestycydów i cząstek aerozolu. Dzieje się to poprzez oddychanie powietrzem zawierającym opary, aerozole lub małe cząsteczki pestycydów.

Może wystąpić w wyniku wdychania oparów podczas mieszania i nalewania pestycydów. Zawsze czytaj instrukcje z etykiet pestycydów, ponieważ niektóre wymagają użycia określonej maski.

Jak mierzy się toksyczność?

Szanse na wystąpienie skutków zdrowotnych zależą od rodzaju substancji wchodzących w skład pestycydu, ilości ekspozycji na pestycydy i czasu trwania ekspozycji.

Ryzyko pestycydów zależy od dwóch rzeczy, ekspozycji i toksyczności. Narażenie to ilość uwalniana do środowiska, podczas gdy toksyczność mierzy, jak trująca jest dla środowiska.

Wszystkie pestycydy przechodzą niezbędne testy w celu określenia toksyczności i dawki wymaganej do wywołania reakcji toksycznej. W wielu laboratoriach przeprowadzany jest test toksyczności i przestrzegane są rygorystyczne procedury testowe.

Toksyczność ostra odnosi się do miary toksyczności pestycydu przy jednorazowej ekspozycji. Pestycyd o wysokiej toksyczności ostrej może być śmiertelny nawet w niewielkich ilościach.

Toksyczność przewlekła dotyczy szkodliwych skutków długotrwałego narażenia na pestycydy. Mniej wiadomo na temat przewlekłej toksyczności pestycydów, ponieważ w przeciwieństwie do ostrej toksyczności, przewlekła toksyczność jest stopniowa, a nie natychmiastowa.

Właściwy sposób wyboru pestycydów

Uważnie przeczytaj etykietę i wszelkie dodatkowe informacje przed wyborem lub zastosowaniem jakiegokolwiek pestycydu. Na etykiecie pestycydu znajdują się wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego stosowania substancji chemicznej, sposobu postępowania w razie przypadkowego narażenia oraz instrukcje dotyczące utylizacji pojemnika z pestycydem.

Upewnij się, że używasz pestycydów tylko do celów określonych na etykiecie. Nie zapomnij przestrzegać zaleceń dotyczących mieszania, załadunku i aplikacji.

Wybierz pestycyd odpowiedni dla szkodnika, którego chcesz wyeliminować. Właściwy dobór jest niezbędny do skutecznego i ekonomicznego zwalczania szkodników.

Możesz przeczytać ten artykuł tutaj, aby dowiedzieć się, dlaczego ważne jest, aby najpierw przeczytać etykiety pestycydów?

Środki ostrożności, które należy rozważyć, aby zminimalizować narażenie na pestycydy

  • Zastosuj podejście zintegrowanego zarządzania szkodnikami (IPM). IPM kładzie nacisk na warunki sanitarne, zapobieganie, wykluczenie i traktuje pestycydy tylko w ostateczności, gdy wszystkie inne opcje zawiodły.

    Więcej informacji na temat IPM można znaleźć w tym artykule, aby poznać zalety IPM.

  • Sprawdź aktywne składniki pestycydu i wybierz produkt o najniższym poziomie toksyczności. Możesz zadzwonić do Krajowego Centrum Informacji o Pestycydach (NPIC), aby pomóc Ci w porównywaniu produktów.
  • Pamiętaj, aby sprawdzić etykietę produktu, ponieważ niektóre pestycydy wymagają użycia sprzętu ochronnego, takiego jak okulary lub rękawiczki, aby jeszcze bardziej zminimalizować narażenie.
  • Upewnij się, że etykieta pestycydu wskazuje konkretną lokalizację, w której możesz używać produktu. Używanie pestycydów w miejscach, które nie są określone na etykiecie produktu, jest nielegalne i niebezpieczne.
  • Nie pozwalaj zwierzętom domowym i dzieciom przebywać na obszarach leczenia, aby zapobiec przypadkowemu narażeniu na działanie pestycydów.
  • Po aplikacji pestycydu pozostań poza leczonym obszarem przez czas określony na etykiecie.
  • Konieczne jest upewnienie się, że cała żywność, zabawki, miski dla zwierząt i odzież są przechowywane w bezpiecznym miejscu i są wolne od pozostałości pestycydów.

Wniosek

Jakie są zagrożenia związane ze stosowaniem pestycydów? Niektóre pestycydy są tak niebezpieczne, że nawet niewielka ich ilość może zakończyć życie człowieka.

Niektóre z łagodnych objawów narażenia na pestycydy to podrażnienie gardła i skóry, ból głowy, nudności i zawroty głowy. Ciężkie objawy obejmują przyspieszenie oddychania, zmiany częstości akcji serca i drgawki.

Zawsze pamiętaj, aby przeczytać etykietę pestycydu, aby wiedzieć, jak prawidłowo obchodzić się z następującą substancją chemiczną. Lekkomyślność w stosowaniu pestycydów może zagrozić Twojemu życiu i życiu otaczających Cię ludzi.