Jaki jest proces dawstwa narządów? Oto niesamowite fakty do poznania!

Zastanawiasz się, jak wygląda proces dawstwa narządów? Kiedy osoba dobrowolnie oddaje organ drugiemu, proces ten nazywa się dawstwem organu. Możliwe jest oddanie narządów, takich jak wątroba, trzustka, nerki i serce.

Kiedy mówimy o dawstwie narządów, jest to zabieg chirurgiczny polegający na pobraniu tkanki lub narządu dawcy i przeszczepieniu jej innej osobie, biorcy. Z powodu choroby lub wypadku narząd biorcy został uszkodzony lub zawiódł i musi zostać przeszczepiony.

Jaki jest proces dawstwa narządów? Oto niesamowite fakty do poznania!

W wyniku transplantacji współczesna medycyna uległa znacznej poprawie. Niestety, potrzeby dawstwa narządów znacznie przewyższają podaż. Ponad 107 380 kobiet, mężczyzn i dzieci potrzebuje przeszczepów narządów w Stanach Zjednoczonych. Jednak każdego dnia w oczekiwaniu na przeszczep umiera 21 osób. Moi przyjaciele, dowiedzmy się więcej na ten temat. Czytaj dalej!

Jakie tkanki lub narządy można przekazać?

Transplantacja jest możliwa dla różnych tkanek i narządów, takich jak trzustka, płuca, serce, wątroba, nerki, jelita, skóra, ucho środkowe, zastawki serca, szpik kostny, kość i tkanka łączna.

Kto może być dawcą narządów?

Darowizny powinny być brane pod uwagę przez osoby bez względu na wiek. Jednak gdy ktoś umiera, jego wiek i historia choroby decydują o tym, czy jest odpowiednim dawcą. Organizacja pobierająca dawstwo narządów określa stosowność medyczną dawstwa.

Jak oddać organy?

Jak więc wygląda proces dawstwa narządów? Aby oddanie narządów zakończyło się sukcesem, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie. Po pierwsze, możesz zarejestrować się jako potencjalny dawca narządów. Ten rejestr to nie tylko obietnica oddania narządów lub tkanek, gdy ktoś zarejestruje się w usłudze. Zamiast tego jest to metoda oficjalnego usankcjonowania dawstwa tkanek, narządów i oczu.

Miej zawsze przy sobie kartę dawcy narządów i jeśli możesz, zarejestruj się jako dawca. Pamiętaj, aby poinformować swoją rodzinę, że planujesz oddać krew. Twój prawnik, lekarz rodzinny i przywódca religijny również powinni zostać poinformowani, jeśli planujesz oddać krew.

Czy są jakieś wady oddawania moich narządów?

Nie, nie ma. Niektórzy martwią się takimi problemami, jak niemożność uzyskania najlepszej opieki medycznej, ale tak nie jest. Wybór darowizny nie ma wpływu na rodzaj leczenia, które otrzymasz. Nikt nie czerpie korzyści finansowych z dawstwa tkanek, narządów lub oczu, z wyjątkiem biorcy. Rodzina dawcy również nie poniesie żadnych kosztów. W każdym razie wszystkie koszty pogrzebu muszą pokryć krewni zmarłego.

Czy oddanie organów zmieni wygląd fizyczny?

Specjaliści medyczni z zaawansowanym szkoleniem przeprowadzają operacje w celu przywrócenia tkanek, narządów i oczu. Ale przez większość czasu rodzina wybiera konwencjonalną ceremonię pogrzebową i nadal może to zrobić.

Co należy zrobić w przypadku dawstwa narządów?

Potrzeba przeszczepu oznacza umieszczenie na liście oczekujących. Aby znaleźć się na liście oczekujących na przeszczep, musisz osobiście odwiedzić placówkę transplantacyjną. Interdyscyplinarny zespół w szpitalu transplantacyjnym ustali, czy jesteś odpowiednim kandydatem do przeszczepu.

Każda placówka transplantacyjna ma zestaw kryteriów przyjmowania kandydatów do transplantacji. Następnie zespół zajmujący się transplantacją umieści cię na liście oczekujących, jeśli uzna, że ​​pasujesz do narządu.

Multi Listing jest również dozwolony, co oznacza, że ​​możesz dołączyć do list oczekujących w kilku ośrodkach transplantacyjnych. Najpierw jednak zweryfikuj zasady lekarza obowiązujące w każdym ośrodku transplantacyjnym. Potem będziesz musiał siedzieć i czekać. Niestety nikt nie jest w stanie przewidzieć, ile czasu zajmie otrzymanie od kogoś oddanego organu. Dlatego włączą Cię na listę potencjalnych odbiorców. Pacjenci zaliczani do puli przeszczepów są sprawdzani pod kątem zgodności z nowymi narządami, gdy tylko staną się dostępne.

Kto lub kto odpowiada za podejmowanie decyzji, gdzie zostaną umieszczone narządy?

Pobranie tkanki lub narządu to prosty proces. Gdy odpowiedni narząd staje się dostępny, lokalna organizacja pobierająca zawiadamia UNOS, podając dane społeczne, medyczne i genetyczne. Następnie tworzy konkretną listę potencjalnych biorców na podstawie kilku kryteriów, takich jak skład tkanki, grupa krwi i tak dalej.

Inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, obejmują rozmiar narządu, pilność określonego stanu, czas oczekiwania i odległość geograficzną między biorcą a dawcą.

Najpierw organy zostaną wysłane do placówki z najlepszym potencjałem dopasowania. Następnie zespół transplantacyjny decyduje, czy przyjąć lub odrzucić narząd, kierując się dobrze ustalonymi kryteriami i innymi względami. Jeśli placówka transplantacyjna odrzuci narząd, podobny zabieg powtarza się, aż zostanie on z powodzeniem umieszczony u pacjenta. Teraz, aby oddać żywy narząd, musisz spełnić określone wymagania. Czym oni są?

Kiedy żywa osoba odda swoją nerkę lub być może część wątroby innej żyjącej osobie, placówki transplantacyjne zorganizują to zgodnie z ich określonymi kryteriami. potencjalny żywy dawca. Ponadto zespół ten będzie składał się z niezależnego rzecznika darczyńców.

To okładka!

Masz to, ludzie! Jesteś nie tylko oświecony co do procesu dawstwa narządów. Ale wiesz już wszystko, co musisz wiedzieć o dawstwie narządów. To wszystko na temat procesu dawstwa narządów. Być może zainteresuje Cię informacja, ile istnień ludzkich ocala dawstwo narządów i dlaczego dawstwo narządów jest ważne.