Jak uzyskać licencję na zwalczanie szkodników w Kalifornii: 3 proste kroki

Konieczna jest wiedza, jak uzyskać licencję na zwalczanie szkodników w Kalifornii, jeśli planujesz złożyć wniosek do firmy zajmującej się zwalczaniem szkodników lub zostać freelancerem w tej dziedzinie wiedzy. Posiadanie licencji na zwalczanie szkodników oznacza, że ​​jesteś niezawodny i profesjonalny w rozwiązywaniu problemów ze szkodnikami.

Szkodniki są rzeczywiście problemem dla ludzi, może to być destrukcyjne w każdym razie. Większość szkodników to owady, gryzonie i dzikie zwierzęta, które infiltrują domy, psując żywność, uszkadzając gospodarstwa i uprawy i tym podobne.

Jak uzyskać licencję na zwalczanie szkodników w Kalifornii: 3 proste kroki

Dlatego ważne jest, aby zatrudnić licencjonowanego operatora zwalczania szkodników, aby wytępił te powtarzające się problemy ze szkodnikami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zwalczaniu szkodników, przeczytaj ten artykuł o tym, jak często należy przeprowadzać zwalczanie szkodników.

Zwalczanie szkodników

Szkodniki to wszelkie organizmy, które są naturalną częścią ekosystemu. Szkodniki te są powszechnie określane jako owady, kręgowce, takie jak myszy, szczury i ptaki, rośliny takie jak chwasty, a nawet grzyby.

Szkodniki zwykle stają się problemem, gdy ich populacja rośnie. W rzeczywistości szkodniki rolnicze są odpowiedzialne za poważne uszkodzenia upraw we wszystkich krajach i mają ogromny wpływ na gospodarkę.

Ponadto szkodniki mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, ponieważ mogą powodować lub przenosić różne choroby. W związku z tym Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDCP) ustanowiły podejście zintegrowanego zarządzania szkodnikami (IPM), aby zmniejszyć liczbę szkodników mogących zagrażać zdrowiu i właściwościom człowieka.

Dlatego zwalczanie szkodników od dawna jest elementem utrzymania równowagi ekologicznej i zdrowego środowiska. Zwalczanie szkodników może mieć formę kontroli chemicznej, biologicznej, fizycznej lub mechanicznej w celu wyeliminowania i zwalczania szkodników.

Najbardziej znaną metodą zwalczania szkodników jest stosowanie środków chemicznych, takich jak pestycydy, które mogą zabijać szkodniki lub zapobiegać ich rozwojowi. Jednak Agencja Ochrony Środowiska (EPA) postrzega pestycydy jako przyszły problem środowiska.

W związku z tym stosowanie pestycydów niechemicznych i kontrola biologiczna są zintegrowane z ochroną przed szkodnikami, aby zminimalizować stosowanie pestycydów. Fizyczna i mechaniczna metoda zwalczania szkodników polega więc na użyciu sprzętu, pułapek, a nawet energii.

Jeśli masz problemy ze szkodnikami na swojej nieruchomości, możesz zwrócić się o pomoc do specjalistów lub firm zajmujących się zwalczaniem szkodników, aby poradzić sobie z tą sytuacją. Następnie musisz wiedzieć, co firmy zajmujące się zwalczaniem szkodników wykorzystują do zwalczania szkodników.

Przewodnik po uzyskaniu licencji na zwalczanie szkodników w Kalifornii

Zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Postępowania w Zarządzaniu Pestycydami wdrożonym przez Światową Organizację Zdrowia (2015), istnieją standardowe wytyczne dotyczące licencjonowania operatorów zajmujących się zwalczaniem szkodników w zdrowiu publicznym. Odwrotnie, proces uzyskiwania licencji na zwalczanie szkodników różni się w zależności od już ustalonych wytycznych stanowych.

Kalifornijskie rozporządzenie dotyczące pestycydów wyszczególniło wymagania dotyczące uzyskania licencji na prowadzenie działalności w zakresie zwalczania szkodników. W tym momencie przedstawimy Ci łatwe do wykonania kroki, aby lepiej zrozumieć.

Krok 1. Proces składania wniosków

Wymagania licencyjne różnią się w zależności od wyznaczenia oddziału w Kalifornii na oddzielnych specjalistów. Zezwolenia na zwalczanie szkodników można podzielić na oznaczenia branżowe, takie jak aplikator, przedstawiciel terenowy i operator.

Licencję aplikatora otrzymują pracownicy zarejestrowanych firm z licencją drugiego lub trzeciego oddziału. Tymczasem przedstawiciele terenowi to specjaliści posiadający licencje pierwszego lub drugiego oddziału, którzy są upoważnieni do przeprowadzania kontroli szkodników w domu klienta.

Wreszcie, licencja operatora ma te same wymagania, co przedstawiciele terenowi, ale jest przyznawana tylko właścicielom firm lub zarządzaniu firmą zajmującą się zwalczaniem szkodników. W związku z tym stan przyznaje również licencje specjalistyczne, takie jak licencja wyznaczonego agenta ds. zwalczania szkodników, licencja doradcy ds. zwalczania szkodników w rolnictwie i licencja na działalność w zakresie zwalczania szkodników dla ogrodników zajmujących się konserwacją.

Aby móc nabyć którąkolwiek z tych licencji, należy przesłać zgłoszenie do egzaminu pocztą. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymasz podręcznik kandydata i harmonogram egzaminów.

Po zdaniu egzaminu możesz ubiegać się o licencję. Ważne jest, aby wiedzieć, że proces składania wniosków o licencję na zwalczanie szkodników w Kalifornii może się różnić w zależności od rodzaju licencji, o którą się ubiegasz.

Krok 2. Wspieranie informacji i dokumentów biznesowych

Przy wydawaniu licencji zaświadczenie o ubezpieczeniu musi potwierdzać jego zgodność z 3 Kodeksem Przepisów Kalifornijskich (3CCR), sekcja 6524. Ponadto dokumenty takie jak oświadczenie o fikcyjnej nazwie firmy i świadectwa dobrej reputacji mają zastosowanie tylko do licencji operatora, w przypadku których Firma musi być zarejestrowana w Biurze Sekretarza Stanu Kalifornii.

Krok 3. Opłata licencyjna

Wniosek o licencję na zwalczanie szkodników również różni się w zależności od branży wydającej licencję. Zwykle opłata za zgłoszenie egzaminu waha się od 50 do 65 USD, z wyłączeniem opłat za szkolenie, które mogą kosztować kolejne 30 USD.

Jednak ubieganie się o licencję na prowadzenie działalności w zakresie zwalczania szkodników może kosztować wyższą kwotę 160 USD rocznie i 80 USD za lokalizację oddziału.

Wniosek

Ze szkodnikami łatwo sobie poradzić, jeśli zauważysz wczesne widoczne ich oznaki. Jednak problemy ze szkodnikami są czasami zbyt trudne, aby człowiek mógł sobie z nimi poradzić, dlatego istnieje potrzeba zatrudnienia specjalistów od zwalczania szkodników.

Ponieważ usługi zwalczania szkodników są dobrze płatną i powszechnie uznawaną pracą, wielu jest zainteresowanych uzyskaniem licencji. W związku z tym ten artykuł o tym, jak uzyskać licencję na zwalczanie szkodników w Kalifornii, jest bardzo pomocny.