Co to jest podgrzewacz wody o niskiej emisji Nox? Przeczytaj te zaskakujące fakty!

Czy wiesz, co to jest podgrzewacz wody o niskiej emisji NOx? Ten artykuł pomoże Ci poznać podgrzewacze wody o niskiej emisji NOx. Tlenki azotu, czasami nazywane NOx, to grupa wysoce reaktywnych lub niebezpiecznych emisji gazów cieplarnianych.

Gazy podtlenku azotu są wytwarzane zawsze, gdy paliwo jest spalane w wysokiej temperaturze, czy to w silnikach samochodowych, czy nawet w elemencie grzewczym nagrzewnicy, bojlerów i podgrzewaczy wody.

Co to jest podgrzewacz wody o niskiej emisji Nox? Przeczytaj te zaskakujące fakty!

Podczas umieszczania podgrzewacza wody bardzo ważne jest zastosowanie prawidłowej wentylacji. Kupując podgrzewacz wody masz do wyboru dwie kategorie: UltraLow ​​NOx lub Low NOx. Tego typu podgrzewacze wody mogą być instalowane tylko wtedy, gdy stan zezwala na te podgrzewacze, ponieważ podgrzewacze te wymagają odpowiedniej wentylacji i mogą być niebezpieczne, jeśli wentylacja nie jest właściwa. Więc czytaj dalej ten artykuł, aby dowiedzieć się, co jest lepsze między podgrzewaczami wody o niskiej i ultraniskiej emisji NOx.

Co jest lepsze, podgrzewacze wody o niskim lub bardzo niskim poziomie NOx?

Ilekroć odnosi się do rozróżnienia między Low NOx a UltraLow ​​NOx, rozróżnienie to jest definiowane przez regionalne kryteria regulacyjne oparte na rodzaju systemu grzewczego. Może obniżyć emisje NOx do 30 pm, kiedykolwiek odnosi się do Low NOx. Sprzęt o niskiej emisji NOx wykorzystuje FGR (recyrkulację gazów spalinowych) i może zarządzać nadmiarem tlenu od 4 do 6% przy ścisłej kontroli. Stosunek ograniczeń jest mniejszy niż 7:1 — emisje UltraLow ​​NOx wahają się od 8 do 15 części na milion. Palniki wykorzystują FGR (Flue Gas Recirculation), zmodyfikowane proporcje paliwo/powietrze i stopniowanie w celu osiągnięcia minimalnych emisji.

Ten UltraLow ​​NOx może emitować od 6 do 9 procent tlenu, przy przełożeniu 2:1 lub 3:1. Rynek UltraLow ​​NOx przechodzi na bardziej konserwatywne konstrukcje w celu zwiększenia wydajności. Za każdym razem, gdy kupujesz nowy podgrzewacz wody, ważne jest, aby wiedzieć, jaki podgrzewacz otrzymujesz. Czy może to być Low NOx i UltraLow ​​NOx, innymi słowy? Ponieważ są to opcje redukcji emisji NOX w atmosferze, a także dowiesz się, co to jest podgrzewacz wody o niskiej emisji NOx.

Jak systemy grzewcze redukują NOx?

Grzejniki o niskiej emisji NOx zapewniają więcej korzyści niż tylko ograniczanie zmian klimatu i chorób płuc. Emisja NOx została obniżona, a wydajność grzewcza poprawiła się dzięki całkowitemu dwustopniowemu spalaniu, w którym najpierw wstępnie miesza się paliwo lub powietrze, a następnie spala się na niższym płomieniu. Palniki na paliwo mieszane w wysokowydajnych urządzeniach grzewczych wytwarzają idealną kombinację tlenu i paliwa przed spalaniem, co prowadzi do płynniejszego spalania bez marnowania energii.

Zalety podgrzewacza wody o niskiej emisji NOx

Ilekroć NO2 lub NOx są emitowane do powietrza, reagują z innymi związkami uszkadzającymi ekosystem. Agencja Ochrony Środowiska powiązała emisje NOx z osadzaniem się kwasów, smogiem, zmianami klimatycznymi lub zanieczyszczonym powietrzem. Możesz znacznie zminimalizować ilość węgla NO2 w środowisku, stosując grzejnik o niskiej emisji NOx. Według Agencji Ochrony Środowiska tlenki azotu są powiązane z trudnościami w oddychaniu i zaburzeniami, takimi jak astma. Być może możesz chronić płuca pracowników, stosując grzejnik o niskiej emisji NOx. Ponieważ nagrzewnice o niskiej emisji NOx zostały skonstruowane z innowacyjnym wężownicą serpentynową, między rurami wężownicy jest więcej miejsca, co skutkuje od 10% do 15% wyższą wydajnością niż nagrzewnice z wrzącym olejem z rurami spiralnie zwijanymi.

Dlaczego ludzie martwili się NOx?

Według Agencji Ochrony Środowiska, tlenki azotu są rzeczywiście „serią niebezpiecznych, wysoce reaktywnych gazów”. NOx jest największym źródłem ozonu, które według wielu badań EPA objawiałoby się jako smog. Zanieczyszczenie jest brzydkie, ale może również powodować poważne problemy z płucami i długoterminowy wpływ na środowisko. Możesz skojarzyć ruch z samochodami i dużymi ilościami. Rzeczywiście, samochody znacząco przyczyniają się do zanieczyszczenia. Dzieje się tak, ponieważ samochody, podobnie jak piece, wymagają spalania benzyny do działania. W rezultacie NOx jest produkowany również przez samochody. Producenci samochodów od wielu lat podlegają przepisom mającym na celu zmniejszenie emisji z samochodów. Podobne wytyczne są obecnie stosowane do innych maszyn.

Czy Nox jest niebezpieczny?

Na początek NOx to termin odnoszący się do reaktywnych i szkodliwych emisji gazów cieplarnianych. Za każdym razem, gdy do spalania paliwa wykorzystywane jest ciepło, powstają opary tlenku azotu. Według Agencji Ochrony Środowiska takie tlenki azotu są związane z ozonem w warstwie przyziemnej, chorobami płuc, zanieczyszczeniem wody, smogiem i szkodliwymi związkami środowiskowymi. Sformułowanie „niskie NOx” odnosi się do ograniczeń emisji ustalonych przez lokalną agencję ochrony środowiska w odniesieniu do elementów, które różnią się w zależności od sprzętu grzewczego.

W wyniku nowych ograniczeń dotyczących pieców, każdy zainstalowany lub zakupiony sprzęt grzewczy musi spełniać najnowsze wymagania agencji ochrony środowiska Low NOx. Domowe piece gazowe należy zastąpić technologiami grzewczymi o niskiej emisji NOx i zeroemisyjnymi, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. W konsekwencji pomoże Kalifornii w osiągnięciu celu na 2030 r., jakim jest radykalna redukcja emisji.

Niektóre części Kalifornii proponują ograniczenie emisji podtlenku azotu (NOx) z domowych grzejników gazowych w ramach 40% redukcji emisji dwutlenku węgla do 2030 r. Co więcej, wiele miast promuje wyłącznie elektryczność lub obowiązkową elektryfikację w każdej budowie domu. Możesz również chcieć wiedzieć, jak ważne jest poznanie różnicy między niskim poziomem NOx.

To okładka!

Cieszymy się, że dowiedziałeś się, co to jest podgrzewacz wody o niskiej emisji NOx. Omówiliśmy różne krytyczne punkty związane z podgrzewaczem wody o niskiej emisji NOx; przed zakupem grzejnika o niskiej emisji NOx upewnij się, że takie grzejniki są dozwolone w Twojej okolicy. Jeśli jest to dozwolone, potrzebujesz odpowiedniej wentylacji w domu, aby uniknąć złych rzeczy. Dziękuję, przyjaciele, za pobyt z nami. Możesz również przeczytać o tym, jak ukryć podgrzewacz wody i jak się go pozbyć.